Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

E-mobilitet

Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

Byer over hele verden jobber med å løse de største urbaniseringsutfordringene: luftkvalitet, støy og køer. Vi i Volvo er overbevist om at vi kan gjøre en forskjell med våre bærekraftige transportløsninger. Vi ønsker å hjelpe byene med å bli nullutslippsbyer – ingen utslipp, ingen støy, ingen køer og ingen ulykker. Hvordan? Ved hjelp av en komplett e-mobilitetsløsning, effektive elektriske busser, fremtidssikre teknologier og vår lange og brede erfaring.

Volvo Buss' film med manifest om nullutslippsbyen

Se filmen
Dummy

Ingen utslipp

Måten vi transporterer folk på i byene har stor innvirkning på livskvaliteten vår og miljøet. Over 90 % av verdens befolkning bor på steder der luften ikke oppfyller Verdens helseorganisasjons retningslinjer for god luftkvalitet. Vi i Volvo Buss er overbevist om at e-mobilitetstilbudet vårt med rene og stillegående busser er en del av løsningen. Siden elektriske busser ikke slipper ut eksos, kan de kjøres i sensitive områder og miljøsoner, og dermed bidra til lavere CO2-utslipp og mindre luftforurensning.

Dummy

Ingen støy

Støyforurensing er en aktuell utfordring i de aller fleste byer. Det er godt dokumentert at for mye støy påvirker folkehelsen negativt, og det er også en økende bevissthet om de merkostnadene støyen skaper. Med våre stillegående elektriske busser kan støyforurensningen reduseres til et minimum. Dette betyr at de kan brukes overalt døgnet rundt: i stille soner, i boligområder om natten uten å vekke innbyggerne, og de kan til og med stoppe ved bussholdeplasser innendørs.

Dummy

Ingen ulykker

Hos Volvo kommer alltid sikkerheten først. Det ligger i DNA-et vårt, og vi har en klar sikkerhetsvisjon: ingen ulykker med Volvos produkter. Vår komplette e-mobilitetsløsning omfatter tilkoblede tjenester for sonehåndtering og elektriske busser med avansert sikkerhetsteknologi som hjelper byene med å forhindre ulykker i bytrafikken. Sikkerhetssoner, registrering av fotgjengere og syklister, elektronisk stabilitetsprogram og muligheten til å ha sikkerhetsbelter i alle setene er bare noen eksempler.

Dummy

Ingen køer

Kødannelse er blant de største utfordringene i byer over hele verden. Det fører ikke bare til dårlig luftkvalitet, støy og miljøbelastning, det innebærer også at folk bruker timevis i trafikken hver eneste dag. Vi må reise sammen for å utnytte veiene våre best mulig. Volvo elektriske busser har stor kapasitet og effektiviserer kollektivtransporten – laget for mennesker, av mennesker. For å redusere antallet biler i bytrafikken og unngå køer.

Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

Se filmen

En komplett e-mobilitetsløsning

Volvo tilbyr en komplett e-mobilitetsløsning på det europeiske markedet. Løsningen er utviklet og konfigurert i tett samarbeid med hver enkelt by og omfatter alt fra effektive elektriske busser og relevante tjenester, til åpen ladeinfrastruktur og implementering. Alt i en nøkkelferdig Volvo-løsning. Det er ingen grunn til å vente. Implementeringen kan gjøres gradvis, rute for rute.

Dummy

Et komplett utvalg av elektriske busser

I Europa tilbyr vi et komplett utvalg av effektive elektriske busser med blant annet en elektrisk hybridbuss, en helt elektrisk buss og en snart også en elektrisk leddbuss. De har fleksible ladeløsninger, kundetilpassede batterialternativer og en passasjerkapasitet på linje med vanlige busser.

Dummy

Sonehåndtering

Vår e-mobilitetsløsning omfatter en rekke tilkoblede tjenester, blant annet sonehåndtering. Det gjør at bussen automatisk retter seg etter lokale trafikkbegrensninger, f.eks. utslippssoner, støysoner og sikkerhetssoner med fartsgrenser.

Dummy

Simuleringer og implementering

Rutelengde, frekvens, kapasitet og lokale reguleringer innebærer ulike e-mobilitetsløsninger i hver enkelt by. Volvo har lang erfaring med simulering og implementering av el-bussnettverk i byer. Vi samarbeider med byenes leverandører og energimyndigheter om infrastrukturen for lading.

Dummy

Volvos nøkkelferdige løsning

Med en nøkkelferdig Volvo-løsning får du driftsgaranti til en bestemt kostnad per kilometer. Sammen definerer vi vilkår og kapasitetskrav for spesifikke ruter. Deretter leverer vi en komplett løsning med kjøretøy, infrastruktur, batterihåndtering og prosjektstyring der Volvo tar seg av vedlikehold og reparasjon av kjøretøyene til en fast månedlig kostnad. Du får driftssikre kjøretøy som er klare til bruk hele dagen.

Dummy

Fremtidsrettet

Hvordan sikrer du kollektivtransporten i en by for fremtiden? Volvo har vært en pioner innen utviklingen av e-mobilitetsløsninger i mange år, og Volvo-konsernet har omfattende ekspertise på dette området. Vi jobber tett på ledende byer, med å implementere bærekraftige og fremtidsrettede elektriske bussystemer. Åpne standarder er et viktig eksempel på fremtidssikker teknologi. En annen viktig faktor er Volvos avanserte og tilkoblede produkter og tjenester, som er klare til å oppfylle nye forskrifter og ivareta den gradvise utviklingen av automatiseringsløsninger.

Simulator for nullutslippsby

Simulator for nullutslippsby

Lag din nullutslippsby

Nyheter og historier

Volvo lanserer helt ny dobbeltdekker for drift i Europa

Volvo Buss lanserer en helt ny versjon av den vellykkede dobbeltdekkeren Volvo 9700 DD. Med en høyde på 4 meter er den nye modellen skreddersydd for drift i Europa. Dobbeltdekkeren er en fleksibel buss i premiumklassen, designet for både rute- og ...

Volvo Buss har verdens nordligste levering av elektriske busser

Europeiske byer fortsetter å fremtidssikre offentlig transport. Sist ute er Bodø i Nord-Norge, de har nå bestilt 31 elektriske Volvo-busser med ladeinfrastruktur og service. Når bussene blir operative i juli 2021, vil de være de nordligste ...

Volvo Buss

Interessert i konseptet med nullutslippsbyer?

Kontakt oss