Volvos busserie for e-mobilitet

Vårt sortiment

E-mobilitet for transformasjon av byene

Volvo tilbyr en komplett e-mobilitetsløsning som hjelper byene å realisere «Zero City»-drømmen. Løsningen er konfigurert i tett samarbeid med hver enkelt by, og har som mål å skape en fremtid med null utslipp, null støy, null trafikkøer og null ulykker. Med en e-mobilitetsløsning fra Volvo får du alt fra effektive elektriske busser og relevante tjenester til åpen ladeinfrastruktur og implementering. 

Volvo electriske busser

Volvo 7900 Electric Hybrid

Volvo 7900 Electric Hybrid

Volvo 7900 Electric Hybrid går på strøm 70 % av ruten, reduserer energikostnadene dine med 60 % og kutter CO2-utslippene med 75 %. Den er laget med samme drivlinjeteknologi som Volvo 7900 Hybrid – verdens ledende hybridbuss med enestående driftstid og pålitelighet.

Volvo 7900 Electric Hybrid
Volvo 7900 Electric

Volvo 7900 Electric

Volvo 7900 Electric er mye mer enn bare en elektrisk buss. Den er en tilrettelegger for bærekraftig utvikling av kollektivtransport og byen som helhet. Null eksosutslipp. Null støy. Volvo 7900 Electric kan kjøre så å si overalt – på ruter som aldri før har vært mulige.

Volvo 7900 Electric
Volvo 7900 Electric leddbuss

Volvo 7900 Electric leddbuss

Volvo 7900 Electric leddbuss, som snart kommer på markedet, har plass til opptil 150 passasjerer. Kombinert med det beste klimaanlegget og laveste støynivået noensinne i en Volvo-buss, åpner den opp uante muligheter for effektiv offentlig transport med null støy og null utslipp.

Volvo 7900 Electric leddbuss
Ladefleksibilitet

Ladefleksibilitet

Alle ruter er forskjellige – med avstand, kapasitetsbehov, klima og topografi som de viktigste parameterne. Volvo tilbyr derfor ulike lademetoder for å sikre maksimal ladefleksibilitet. Sortimentet vårt av elektriske busser støtter lading med høy effekt underveis, samt lading i depot via CCS-kabel. Dette betyr at du kan optimalisere ladetiden og strømbehovet ut fra tidsplan og flåtelogistikk.

Zone Management

E-mobilitetsløsningen vår tilbyr sonestyring og en rekke andre tilkoblede tjenester. Det gjør at bussen automatisk retter seg etter lokale trafikkbegrensninger som f.eks. utslippssoner, støysoner og sikkerhetssoner med fartsgrenser.

Dummy

Sikkerhetssoner

Med Volvo-sikkerhetssoner kan du selv definere områder der det må kjøres ekstra aktpågivende. I slike soner (f.eks. i depotet eller når bussen kjører forbi skoler og sykehus) begrenses kjørehastigheten automatisk til en hastighet du bestemmer.

Dummy

Miljøsoner

Miljøsoner kan hjelpe operatørene å bidra til renere og grønnere byområder. Med Miljøsoner-tjenesten vår kan du angi soner der Volvo Electric Hybrid-bussen skal kjøre i full elektrisk modus.

Dummy

Stille soner

Hos Volvos stillegående elektriske busser er støyutslippene redusert til et minimum, og dette gjør at de kan brukes selv i stille soner, i boligområder om natten uten å vekke innbyggerne, og sågar på bussholdeplasser innendørs.

Volvos nøkkelferdige løsning

Med en nøkkelferdig Volvo-løsning er alt inkludert: kjøretøy, batterikontrakt, reparasjoner og vedlikehold, bussovervåkning og prosjektstyring. Volvo tar seg av alt vedlikeholdsarbeid på både kjøretøyene og batteriene – til en fast månedlig kostnad. Dermed får du driftsgaranti til en bestemt kostnad per km.

Volvo 7900 Electric i trafikken

Tilgjengelig hele dagen

Kapasitet og driftstid er avgjørende faktorer i all bussdrift. En nøkkelferdig Volvo-kontrakt sikrer tilgjengelighet og driftstid på veiene, noe som igjen gir bedre lønnsomhet.

Overlevering av nøkkel

Garantert drift til en spesifisert kostnad per km

Med en nøkkelferdig Volvo-kontrakt får du full service når du trenger det, til en spesifisert kostnad per km.

Volvo 7900 Electric-lading ved busstopp

Kjøretøy, infrastruktur og vedlikehold

Volvos nøkkelferdige løsning omfatter kjøretøy, sonestyring, infrastruktur og implementering.

Prosjektstyring

Prosjektstyring

Overgangen fra dieseldrevet offentlig transport til elektriske busser kan være en kompleks prosess. Med Volvo får du imidlertid prosjektstyring som sikrer smidig og effektiv implementering. Vi har lang erfaring med simulering av ulike ruter og beregning av ladesekvenser for maksimal tilgjengelighet og effektivitet, og er vant med å samarbeide med ladeleverandører for å sikre optimal plassering og implementering av ladestasjoner.

Fremtidsrettet

Fremtidsrettet

I Volvo har byen din en partner for fremtiden. Vår ekspertise inkluderer hele Volvo-konsernets kompetanse og erfaring fra en stor etablert base av kjøretøy og tjenester. Volvos e-mobilitetsløsninger åpner opp helt nye muligheter. Lading, tilkobling og automatisering utgjør fundamentet for trygge, effektive, attraktive og fremtidsrettede transportnettverk. Den nye metoden for utvikling av offentlige transportsystemer krever nye driftsmodeller som innebærer at byene kan redusere både driftsrisikoen og de økonomiske risikoene.

FÅ FLERE NULLER I DIN BEDRIFT

Handing over keys

Null investering

Med en nøkkelferdig Volvo-kontrakt slipper du å kjøpe bussene. I stedet får du garantert driftsklare kjøretøy med full service, som er tilgjengelig når du trenger dem, og til en spesifisert kostnad per kilometer. Dermed drar du fordel av en forbedret egenkapital og kontantstrøm samtidig som du sikrer lavere driftskostnader.

Volvos nøkkelferdige løsning
Volvo 7900 Electric in traffic

Null nedetid

Med vår nøkkelferdige løsning vil Volvo ta seg av alt vedlikehold av kjøretøyene samt batteristyring for å sikre både driftstid og tilgjengelighet. Og med Zone Management kan du redusere risikoen for ulykker, også i depotet, ved å la bussen gå automatisk over til en angitt maksimal hastighet. Dette minimerer uønsket og kostnadskrevende nedetid.

Volvo Turnkey
Driver

Null gjennomtrekk

Sjåføren av en elektrisk Volvo-buss har alltid de beste mulige arbeidsforhold: ergonomi i verdensklasse, lavt støynivå og Volvo Dynamic Steering. Sistnevnte skåner nakke og skuldre ved å sørge for enkel manøvrering (særlig i rundkjøringer og krappe svinger), og bidrar dermed til å redusere rehabiliteringskostnader og gi færre sykedager.

Sjåførkomfort
Volvo Buss

Ta kontakt

Kontakt oss