Overalt ser vi en trend mot å tillate færre biler inn sentrum av byene. Dette medfører et voksende behov for transportkapasitet som ikke øker den miljømessige belastningen. Det er nå et reelt behov for konsepter som sikkerhetssoner, stille soner, nullutslippsområder og til og med innendørs bussterminaler. Volvo tilbyr alt en bykommune trenger for å komme i gang.

Taushet er gull

Støyforurensing er et stadig mer aktuelt problem i de aller fleste byer. Det er solid dokumentert at det går ut over folkehelsen, og det er også en økende bevissthet rundt kostnadene ved støyisolasjon. Med elektriske busser reduseres støyforurensingen, og det samme gjør behovet for mottiltak.

Sonestyring

I tett trafikkerte byområder kan ikke alle typer trafikk tillates. På grunn av støy, utslipp og generell sikkerhet gjelder det visse begrensninger i egne soner eller på spesielle steder. Vi hos Volvo vil gjerne dele av vår erfaring og tilby godt utprøvde verktøy
for å administrere disse sonene.

Energieffektivt

Med elektriske busser og hybridbusser reduseres drivstoffkostnadene drastisk sammenlignet med vanlige dieselbusser. En elektrisk motor er mye mer effektiv enn en forbrenningsmotor, og i tillegg blir energien hele tiden gjenvunnet ved bremsing og i nedoverbakker. Har
du råd til å la være?

Helse er en tilstand av komplett fysisk, mental og sosial velvære, og handler ikke bare om fravær av sykdom eller fysiske defekter.

Verdens helseorganisasjon

Definisjon av «helse»

Inn i nullutslippssonen
Fossilfritt er ikke nok

Fossilfritt er ikke nok

I tett trafikkerte byområder kan ikke alle typer trafikk tillates. Med Volvo 7900 Electric kan du derimot kjøre inn i stillesoner, sikkerhetssoner og nullutslippsområder, og til og med stoppe på innendørs terminaler. Andre antatt fossilfrie løsninger, som f.eks. biogassmotorer, er ikke aktuelle alternativer når eksos og støy ikke kan tolereres.

Elektrisk fremdrift åpner derimot for helt nye muligheter. Og med Volvo Bus Zone Management blir det også mulig for bussene å overholde begrensninger avhengig av geografisk posisjon, ukedag og til og med tidspunkt på dagen. Sjåføren blir informert om når bussen kjører inn i en sone, og kjøretøyet tilpasser seg automatisk, uten at sjåføren trenger å gjøre noe.

Prisen for støy

Prisen for støy

Støy er ikke bare forstyrrende. Det er også en dyr og ofte oversett helsefaktor. Forskriftene krever stadig lavere støynivåer, og dette medfører enorme kostnader både for samfunnet og grunneiere. Dette betyr at det er svært gunstig å redusere støyen ved kildene, og i bytrafikken er store diesel- og bensinmotor åpenbare mål.

Når prisen for støy beregnes, ser man enorme forskjeller mellom forbrenningsmotorer og elektriske motorer. Uavhengige studier viser kostnadsbesparelser på cirka € 0,4 per busskilometer. I løpet av et år kan dette utgjøre flere millioner for en hel by. Kontakt oss, så sender vi deg hele rapporten.

EN TOTALPAKKE

EN TOTALPAKKE

Mobilitet i det urbane miljøet er et konsept som består av mange faktorer, og kravene til ulike bussruter kan variere en hel del. Variasjoner i rutens lengde, frekvens og kapasitet samt lokale forskrifter medfører ulike behov med tanke på trafikk og kjøretøy. Forurensing og trafikkorker blir stadig større problemer, samtidig som behovet for transport hele tiden øker.

Hos Volvo er vi overbevist om at elektromobiliet kommer til å bli en nøkkelfaktor innen urban trafikk i overskuelig fremtid. Derfor innbefatter tilbudet vårt mer enn bare kjøretøyene. Fremtidsrettede byer trenger fullstendige systemløsninger: kjøretøy av høy kvalitet, relevante tjenester og en infrastruktur med et åpent grensesnitt. Volvo er ledende innenfor forskning og utvikling, produksjon og prosjektledelse.

MOBILITETSMANGFOLD I BYENE

ELEKTRISKE BUSSER – nullsonene

I sensitive områder som tett trafikkerte bysentrum og boligstrøk, må eksos og støy holdes på et minimum. Elektrisk fremdrift er den perfekte løsningen ettersom den både er eksosfri og helt stille. Og takket være lademuligheter og store batterier er kapasiteten helt på linje med tradisjonelle busser.

ELEKTRISKE HYBRIDBUSSER – STILLEGÅENDE OG FLEKSIBLE

Det er en svært komplisert oppgave å administrere offentlig transport. Elektriske hybridbusser har fordelen av å kunne kjøre store deler av ruten under samme forhold som elektriske busser. I tillegg kan de erstatte tradisjonelle busser og hybridbusser og drives selv uten infrastruktur.

HYBRIDBUSSER – miljøfordeler fra dag én

Hybridteknologi er første steg mot elektrisk mobilitet. En hybridbuss kan erstatte en eldre flåte og redusere nitrogenoksid- og partikkelutslippene med opptil 50 %. Og som med andre typer elektrisk drevne busser kommer passasjerene og offentligheten til å foretrekke dem fremfor mer konvensjonelle alternativer.

INTERCITY-BUSSER – får bilene vekk fra pendlerrutene

Dieselbussenes tid i sentrum av byene er snart over. Men moderne dieselteknologi spiller fortsatt en rolle. Alle pendlere og passasjerer som setter igjen bilen hjemme og tar bussen, reduserer miljøpåvirkningen sin til et minimum. I tillegg blir det færre køer.

ÅPENT LADEGRENSESNITT

  

Lading der det er mulig

Lading der det er mulig

Elektriske og elektriske hybridbusser lades automatisk på endestoppene. Ladingen går raskt, og vanligvis uten behov for ruteendringer. Det er også den mest kostnadseffektive måten å lade busser på. Løsningen krever totalt sett færre ladere med høyere bruksfrekvens og lavt vedlikeholdsbehov. Det åpne grensesnittet gjør markedet tilgjengelig for flere konkurrerende leverandører.

BUS RAPID TRANSIT

BUS RAPID TRANSIT

Vi tar BRT ett steg videre

Bus Rapid Transit
VOLVO BUSS

VOLVO BUSS

Ta kontakt

Kontakt oss