FLÅTESTYRING

Flåtestyring

Oppfølging i sanntid på nettet

En databasert sanntidstjeneste som er spesielt utviklet for drift av rute- og turistbusser, og som gir detaljert informasjon om hvert kjøretøy. Drivstofforbruk, utslipp, kjøreprofil og alle slags tekniske varsler og hendelser samt posisjonsdata presenteres i tydelige og konsise rapporter. Tjenesten er tilgjengelig gjennom et brukervennlig nettbasert verktøy.

Kjøretøy på nett

Flåtestyring holder oversikt over en rekke dynamiske parametre, tekniske hendelser og geografiske posisjoner. Data fanges opp gjennom nettverket om bord i kjøretøyet og overføres via GPRS. Informasjonen lagres i en database som kan åpnes trygt via Internett. For operatøren er systemet fullstendig nettbasert.

Rapporter

Informasjonen samles inn på en rekke måter. Rapportene gjør at du kan følge opp hvert kjøretøys ytelse når det gjelder drivstoffeffektivitet, utslipp, tomgang, turtall, hastighet og akselerasjon. Rapportene kan tydelig vise forbindelser mellom kjørestil og drivstoffbruk og slitasje på kjøretøyet.

Kjøreprofil

Kjøreatferd er kanskje den viktigste enkeltfaktoren som påvirker passasjerenes komfort og drivstofforbruket. Ved å følge spesifikke parametre er det mulig å identifisere behovet for opplæring og potensielle områder som bør forbedres. Vær oppmerksom på at oppfølging av individuelle sjåfører kan begrenses av lover om beskyttelse av personlig integritet.

Varsler og hendelser

Tekniske hendelser er verdifulle indikatorer for å overvåke bruken av et kjøretøy. Temperaturadvarsler, antall ganger dørene åpnes og ulike typer varsler kan gi statistikk som kan bidra til å identifisere systematiske og gjentakende problemer.

Posisjonering

Gjennom GPS-data får trafikkontrolløren kontinuerlig informasjon om posisjonen til alle kjøretøyene. Det er enkelt å overvåke forsinkelser, avvik fra ruten og samsvar med kjøreplaner.

Systemkrav

Flåtestyring kan installeres på alle Volvos rute- og turistbusser som er utstyrt med BEA2, samt på alle kjøretøy som har FMS Gateway. Brukergrensesnittet er nettbasert, og hver kunde abonnerer individuelt på de nødvendige tjenestene.

Volvo Buss

Volvo Buss

Ta kontakt

Kontakt oss

FLERE TJENESTER

Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Ha full kontroll

Zone Management innebærer at kjøretøyene kan overholde begrensninger og spesifikke krav avhengig av geografisk posisjon.

Zone Management
I-COACHING

I-COACHING

Bedre kjøreferdigheter gir økt produktivitet

Sjåføratferd er nøkkelen til effektiv drift. Med I-Coaching får sjåføren umiddelbare tilbakemeldinger og veiledning for mer effektiv kjøring.

I-Coaching
KJØRETØYSTYRING

Kjøretøystyring

Økt driftstid og effektivitet

Med kjøretøystyring for Volvo Buss kan du gi hvert kjøretøy en individuell service- og vedlikeholdsplan, noe som gir maksimal driftstid og kostnadseffektivitet.

Kjøretøystyring