I-Coaching

I-COACHING

Bedre kjøreferdigheter gir økt produktivitet

I-Coaching hjelper sjåføren å kjøre mer økonomisk, tryggere og på en måte som gir økt komfort for passasjerene. Sjåføren ser effekten av kjøreatferden i sanntid gjennom øyeblikkelige tilbakemeldinger. Som operatør har du kontroll over hvordan kjøretøyene brukes, og får indikasjoner på hvilke forbedringer som kan gjøres for å redusere drivstofforbruk og slitasje.

• Økt drivstoffeffektivitet • Økt driftstid • Forbedret passasjerkomfort • Reduserte service- og vedlikeholdskostnader • Mer motiverte sjåfører • Redusert administrasjon

Øyeblikkelig tilbakemelding til sjåførene

I-Coaching er sjåførens skjerm, og er lett synlig under kjøring. Programmet gir øyeblikkelig tilbakemelding når en av mer enn seks parametere overstiges: Turtall (rpm), Idling (tt:mm:ss), Bremsing (m/s2), Akselerasjon (m/s2), Fart (km/t) og Svinging (m/s2).

Statistikk og oppfølging

Kjøreparametrene loggføres og vises som sammendrag i rapporter i Flåtestyring-portalen. Statistikken viser tydelig om det er behov for å justere kjørestilen. Med sjåføropplæring er det fullt mulig å oppnå drivstoffsparing på opptil 10 %. En jevnere kjørestil gir også økt passasjerkomfort.

Fabrikk- eller ettermontert

I-Coaching kan fabrikkmonteres på Volvo-rutebussen eller -turistbussen, eller ettermonteres på enhver Volvo samt andre merker. I-Coaching krever installasjon av Flåteadministrasjon for å kunne hente inn og behandle data i sanntid.

Volvo Buss

Volvo Buses

Ta kontakt

Kontakt oss

FLERE TJENESTER

Sjåføropplæring

Sjåføropplæring

Sjåføren er din ambassadør

Et program som identifiserer behov for forbedringer og gir praktisk opplæring for rute- og turistbussjåfører.

Sjåføropplæring
FLÅTESTYRING

Flåtestyring

Oppfølging i sanntid på nettet

Flåtestyringen fører til kostnadsreduksjoner basert på detaljert og akkumulert datainformasjon i sanntid om hvordan kjøretøyet brukes.

Flåtestyring
KJØRETØYSTYRING

Kjøretøystyring

Økt driftstid og effektivitet

Med kjøretøystyring for Volvo Buss kan du gi hvert kjøretøy en individuell service- og vedlikeholdsplan, noe som gir maksimal driftstid og kostnadseffektivitet.

Kjøretøystyring