KJØRETØYSTYRING

Kjøretøystyring

Økt driftstid og effektivitet

En tjeneste som har som mål at driftstiden skal ligge så nær 100 % som mulig, og at hvert verkstedbesøk skal koste så lite og ta så lite tid som mulig. I en individuell serviceplan får hvert kjøretøy et optimalisert serviceintervall, og dette intervallet kan justeres etter faktisk bruk og kjøreforhold ved hjelp av sanntidsdata.

Individuell serviceplan

Skikkelig vedlikehold er nøkkelen til uavbrutt drift. Manglende vedlikehold fører alltid til ikke-planlagte reparasjoner eller til og med havarier. Hvis service utføres for ofte, påvirkes derimot produktiviteten til kjøretøyet i negativ forstand. Derfor er kjøretøystyring basert på en individuell serviceplan for hvert kjøretøy.

Juster ved hjelp av sanntidsdata

Serviceadministrasjonen din kan optimalisere vedlikeholdskostnadene ved å bruke telematikkbaserte funksjoner. Den individuelle serviceplanen er basert på forutsigelser. Ved å følge sanntidsdataene kontinuerlig kan du derimot tilpasse serviceplanen for hvert kjøretøy.

Et verktøy for vedlikeholdsplanlegging

Kjøretøystyring er en nøye utviklet prosess. Løsningen gir ikke bare økt driftstid, men sørger også for at verkstedbesøkene blir mer effektive. Du får en omfattende oversikt over flåten i tillegg til detaljerte diagnoser for hvert kjøretøy. Sammen med feilkoder, varsler, nødvendige deler og verkstedbesøk, gjør dette at vedlikeholdsplanleggingen blir mye mer proaktiv.

Volvo Buss

Volvo Buss

Ta kontakt

Kontakt oss

FLERE TJENESTER

Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Ha full kontroll

Zone Management innebærer at kjøretøyene kan overholde begrensninger og spesifikke krav avhengig av geografisk posisjon.

Zone Management
I-COACHING

I-COACHING

Bedre kjøreferdigheter gir økt produktivitet

Sjåføratferd er nøkkelen til effektiv drift. Med I-Coaching får sjåføren umiddelbare tilbakemeldinger og veiledning for mer effektiv kjøring.

I-Coaching
FLÅTESTYRING

Flåtestyring

Oppfølging i sanntid på nettet

Flåtestyringen fører til kostnadsreduksjoner basert på detaljert og akkumulert datainformasjon i sanntid om hvordan kjøretøyet brukes.

Flåtestyring