Volvo operasjonell leasing

 

Operasjonell leasing

Med operasjonell leasing kan du holde en flåte med helt oppdaterte busser på veien for å en så lav kostnad som mulig. Siden du unngår store utlegg i begynnelsen, får du også en bedre kontantstrøm.

Reduser driftsrisikoene til et minimum

Reduser driftsrisikoene til et minimum

Med denne løsningen får du den Volvo-bussen du ønsker, samtidig som du overlater mye av ansvaret – med unntak av kjøringen – til Volvo. Dette gir minimale forstyrrelser og mindre risiko knyttet til og avgang eller verditap – når den avtalte perioden er over, returnerer du bare bussen til oss.

Bedre kontantstrøm

Bedre kontantstrøm

Med operasjonell leasing er det ingen krav til store utlegg i begynnelsen, og leiekostnadene holdes lave, siden du bare betaler for differansen mellom innkjøpsprisen og den beregnede restverdien.

  • Reduserte kapitalutgifter
  • 100 % fradragsberettigede faste månedlige leieutgifter
  • Minimal risiko og forstyrrelser i driften
  • Mindre avgangsrisiko
  • Mulighet for å utvide leasingen når den opprinnelige perioden utløper

Tilknyttede emner

Lån

Lån

Faste månedlige innbetalinger, Og bussen er en av dine eiendeler fra dag én. Etter siste innbetaling eier du bussen.

Lån
FINANSIELL LEASING

FINANSIELL LEASING

Finansiering med full kontroll. Du leaser bussen, men bruker den som din egen. Når kontrakten utløper, kan du returnere bussen, forlenge leieavtalen eller forhandle om utkjøp med oss.

Finansiell Leasing
Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakt oss