Zone Management

ZONE MANAGEMENT

Ha full kontroll

Zone Management innebærer at kjøretøyene kan overholde begrensninger og spesifikke krav avhengig av geografisk posisjon. Sjåføren blir informert om når bussen kjører inn i en definert sone, og bussen tilpasser seg automatisk, uten at sjåføren trenger å gjøre noe.

Opprett geografiske soner

Ved å angi kartgrenser og laste dem ned til flåtestyringsprogramvaren i kjøretøyet er det mulig å opprette soner for å ta i bruk anbefalinger, regler og begrensninger når kjøretøyet kjører inn i en bestemt sone. Ved hjelp av GPS-sporing av kjøretøyets posisjon i sanntid kan systemet varsle sjåføren når kjøretøyet nærmer seg en slik sone.

Sonekarakteristikker

Hver sone får egne attributter. Dette kan være en fartsgrense, en tidsbegrensning eller en kalender som styrer andre parametre. En sone kan gjelde for alle eller bare noen av kjøretøyene i flåten. Sonene kan også overlappe.

Stille soner

I en stille sone er støynivået begrenset av hensyn til innbyggerne. Byer kan opprette stille soner av ulike grunner, f.eks. i nærheten av boligområder, rekreasjonsområder eller sykehus. Med Zone Management går kjøretøyet over til stille kjøring i stille soner, og tilbake til vanlig drift når det forlater sonen.

Sikkerhetssoner

Alle gater og veier har en fartsgrense. Ved å angi soner med lav fartsgrense er det mulig å sørge for at sjåføren alltid er klar over fartsgrensen. Systemet advarer og rapporterer om kjøretøyet overstiger fartsgrensen. Det er også mulig å kontrollere kjøretøyets hastighet aktivt.

Nullutslippssoner

Stadig flere byer begrenser trafikk med forbrenningsmotorer i sensitive områder. Geofencing brukes for å forhindre at kjøretøy kjører inn i sonen med mindre de kan kjøre i elektrisk modus, med forbrenningsmotoren slått av. Trafikkdata fra kjøretøyene brukes til å beregne og forutsi energiforbruket, og tillater dermed elektrisk kjøring i nullutslippssonen.

Forutsetninger

For å bruke Zone Management må Volvo Bus Fleet Management være installert.

Volvo Buss

Volvo Buss

Ta kontakt

Kontakt oss

Flere tjenester

Sjåføropplæring

Sjåføropplæring

Sjåføren er din ambassadør

Et program som identifiserer behov for forbedringer og gir praktisk opplæring for rute- og turistbussjåfører.

Sjåføropplæring
FLÅTESTYRING

Flåtestyring

Oppfølging i sanntid på nettet

Flåtestyringen fører til kostnadsreduksjoner basert på detaljert og akkumulert datainformasjon i sanntid om hvordan kjøretøyet brukes.

Flåtestyring
KJØRETØYSTYRING

Kjøretøystyring

Økt driftstid og effektivitet

Med kjøretøystyring for Volvo Buss kan du gi hvert kjøretøy en individuell service- og vedlikeholdsplan, noe som gir maksimal driftstid og kostnadseffektivitet.

Kjøretøystyring